Let’s ride together!

i miss bike_gang Jazda grupowa, w kolumnie, na rowerze może być bardzo przyjemna. Zwłaszcza w lecie, gdy wycieczki rowerowe ze znajomymi są wspaniałą formą spędzania wolnego czasu. W grupowej jeździe z przyjaciółmi znajdziesz zarówno element niezależności jak i współpracy. Jednakże, aby jeździć w ten sposób bezpiecznie warto przestrzegać pewnych zasad. Część z nich jest narzucona przez przepisy ruchu drogowego, część zaś jest dobrym zwyczajem. Oto kluczowe zasady:

Praca zespołowa
Uważajcie wspólnie na zagrożenia i pomagajcie sobie nawzajem, aby zapewnić sobie bezpieczeństwo i cieszyć się jazdą.

Bądźcie przewidywalni
Jazda w grupie wymaga jeszcze więcej uwagi i przewidywalność niż jazda samemu.
Inni uczestnicy mają prawo oczekiwać jazdy prosto, przy stałej prędkości, o ile nie sygnalizujecie inaczej.

Komunikacja
Używajcie rąk oraz sygnałów werbalnych, aby się komunikować z członkami grupy i z pozostałymi uczestnikami ruchu.

Sygnały ręczne
Przydatne sygnały ręczne przy jeździe grupowej są następujące:

 • Wyprostowana ręka w lewo: sygnał skrętu w lewo
 • Lewe ramię spodem dłoni do tyłu: sygnał spowolnienia lub zatrzymania.
 • Wyprostowana ręka w prawo: sygnał skrętu w prawo

Ostrzeżenia werbalne
Czasem warto poza sygnałami ręcznymi użyć też sygnałów werbalnych. Sygnalizuj manewry z odpowiednim wyprzedzeniem, tak aby reszta grupy miała czas na ustawienie się poprawnie do wykonania go.

Sygnalizacja zagrożeń
Podczas jazdy w ciasnej grupie większość rowerzystów ma ograniczone pole widzenia powierzchni na drodze, więc ważne jest, aby informować o dziurach, żwirze, studzienkach, i innych niebezpieczeństwach. Dodatkowo można przy pomocy ręki wskazać po której stronie jest zagrożenie.

Każdy w grupie powinien być świadomy zagrożenia, lecz nie każdy musi o nich informować resztę zespołu. Należy unikać zbyt dużej ilości informacji.

Poprawna zmiana pozycji
Ponieważ rowerzysta zgodnie z zasadami ruchu drogowego może ominąć stojące pojazdy po lewej jak i po prawej stronie, warto wcześniej zasygnalizować manewr (np. powiedz „na lewo”), aby ostrzec resztę rowerzystów, w jaki sposób kolumna spójnie powinna się poruszać.

Uważajcie na ruch z tyłu
Nawet jeśli zajmujecie pasa ruchu w poprawny sposób, często warto wiedzieć, kiedy samochód się zbliża. Ponieważ osoby z przodu nie widzą zbliżającego się ruchu z tyłu, to rowerzyści z tyłu powinni poinformować innych np. mówiąc: „samochód”. Na zakrętach i wąskich ulicach również pomocne może być ostrzeżenie o zbliżającym się ruchu z przodu.

Uważajcie na skrzyżowaniach
Każdy z rowerzystów jest odpowiedzialny za sprawdzenie samodzielnie, czy droga jest wolna przed wjazdem na skrzyżowanie.

Zostaw odstęp dla samochodów
Podczas podjazdu na wzniesienie lub na wąskich drogach, gdzie istnieje utrudnienie dla szybkiego ruchu, należy pozostawić przerwę między rowerzystami dla samochodów, co trzy lub cztery rowery. Ten sposób kierowca może bezpiecznie wyprzedzić cała kolumnę i ewentualnie w razie potrzeby zjechać w pozostawioną szczelinę.
Ta rada jest sprzeczna z Art. 32 ust. 5 (patrz niżej), jednak w warunkach miejskich warto wykonać ten przyjazny gest w stosunku do innych uczestników ruchu.

Włączenie się do ruchu drogowego
Niezależnie od tego czy zatrzymaliście się z powodu mechanicznego problemu lub w celu przegrupowania ze sobą towarzyszy, należy zjechać z drogi, aby nie zakłócać ruchu. Podczas ponownego włączania się do ruchu, każdy z rowerzysta powinien samodzielnie sprawdzić czy może wykonać manewr.

Jedźcie w linii
Jazda obok siebie jest dopuszczana przez Prawo o Ruchu Drogowym wówczas, gdy nie utrudnia ruchu. Gdy jedziecie po wąskiej, ruchliwej drodze, należy poruszać się w linii. W praktyce w mieście z powodu dużego ruchu po ulicach powinniśmy poruszać się zawsze w linii.

Poczekajcie na zakrętach
Jeśli grupa zaczyna się rozpraszać, nawet na odległość kilkudziesięciu metrów, ktoś zawsze powinien czekać na zakręcie, aż następny rowerzysta nie pojawi się w zasięgu wzroku, i tak dalej, aż wszyscy pokonają zakręt.

Dwoje na koniec
Dla bezpieczeństwa i dla wygody, jeśli grupa zaczyna się rozpraszać, dwie ostatnie osoby powinny bezwzględnie się nie rozdzielać. Jeżeli którakolwiek z nich będzie potrzebować pomocy, będzie mogła ona liczyć na pomocną dłoń osoby, która z nią została.


Co Prawo o Ruchu drogowym mówi na temat jazdy w kolumnie?

Rozdział 10 – Ruch pojazdów w kolumnie

Art. 32.

1. Liczba pojazdów jadących w zorganizowanej kolumnie nie może przekraczać:

 • samochodów osobowych, motorowerów lub motocykli – 10;
 • rowerów lub wózków rowerowych – 15;
 • pozostałych pojazdów – 5.

2. Odległość między jadącymi kolumnami nie może być mniejsza niż 500 m dla kolumn pojazdów samochodowych oraz 200 m dla kolumn pozostałych pojazdów.

4. Jazda w kolumnie nie zwalnia kierującego pojazdem od przestrzegania obowiązujących przepisów ruchu drogowego.

5. Przepisów ust. 1 i 2 nie stosuje się do pojazdów uprzywilejowanych oraz do pojazdów jednostek podporządkowanych Ministrowi Obrony Narodowej.

6. Zabrania się wjeżdżania między jadące w kolumnie rowery lub wózki rowerowe oraz pojazdy, o których mowa w ust. 5.

Rozdział 11 – Przepisy dodatkowe o ruchu rowerów, motorowerów, pojazdów zaprzęgowych

Art. 33.

3. Kierującemu rowerem lub motorowerem zabrania się:

 • jazdy po jezdni obok innego uczestnika ruchu, z zastrzeżeniem ust. 3a;
 • jazdy bez trzymania co najmniej jednej ręki na kierownicy oraz nóg na pedałach lub podnóżkach;
 • czepiania się pojazdów.

3a. Dopuszcza się wyjątkowo jazdę po jezdni kierującego rowerem obok innego roweru lub motoroweru, jeżeli nie utrudnia to poruszania się innym uczestnikom ruchu albo w inny sposób nie zagraża bezpieczeństwu ruchu drogowego.

Źródła:

 1. International Bicycle Fund – http://www.ibike.org/education/group-riding.pdf
 2. Ustawa z dnia 1 kwietnia 2011 r. o zmianie ustawy – Prawo o ruchu drogowym oraz ustawy o kierujących pojazdami – http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU20110920530
 • DZIURA … DZIURA …. DZIURA … dziura … DZIURA …. DZIURA ;-)

 • rbk

  ^^To apropos komunikacji werbalnej przy jeździe po polskich drogach :D?