Pomóżmy ZIKiT zrozumieć fenomen kontrapasów

Z uwagi na próbę unicestwienia przez ZIKiT przydatności ul. Racławickiej dla ruchu rowerów w stronę Rynku i Błoń, a tym samym zdegradowanie ruchu rowerowego w dzielnicy Krowodrza do poziomu nielicznych odważnych, tj tych na amortyzatorach za x tysięcy złotych i mniej odważnych jeżdżących chodnikami nadarza się wspaniała okazja, by wytłumaczyć urzędnikom z ZIKiT na czym polega fenomen kontrapasów (bo okazuje się, że w 2010 jednak nie zrozumieli i chyba wszystkie zrobili wbrew sobie!?).

Poniżej trzy wzory wniosków. Wybieracie jeden, uzupełniacie i wysyłacie ePUAPem lub drukujecie, uzupełniacie i wysyłacie pocztą. A, że wzorów ci u nas dostatek, to dla każdego coś dobrego się znajdzie – potraktujemy ich tak, jak oni traktują nas i tak samo umotywujemy nasze wnioski, jak oni swoje odpowiedzi – KURIOZALNIE! Ba, damy nawet alternatywę! I nie będzie to wcale Alternatywy 4, a jedyna rozsądna rzecz, którą w czasach „nie mamy pieniędzy” są w stanie zrobić – dowiesić T-22 pod zakazem wjazdu.

Pamiętajcie – wysyłacie wy, rodzice, rodzeństwo, babcia, dziadek, przyjaciele. W kupie siła!

 

WZÓR 1 – dla osób, co lubią migoczące światełka, śluzy rowerowe, detektory (ach! kto nie lubi?!)

Kraków, dn. _____________ 2011 roku

Imię i nazwisko
adres zameldowania
adres e-mail

Zarząd Infrastruktury Komunalnej i Transportu w Krakowie
31-586 Kraków, ul. Centralna 53

WNIOSEK
dot.: zmiany organizacji ruchu w rejonie ulic Wrocławskiej, Mazowieckiej, Al. Kijowskiej, Park Młynówka Królewska, Kazimierza Wielkiego

Szanowni Państwo,

w związku z dokonaną dnia 18 VI 2011 roku zmianą organizacji ruchu na ulicy Racławickiej oraz faktem, że ulica ta jest ulicą jednokierunkową, na której nie dopuszczono do ruchu w kierunku północ-południe ruchu rowerowego wnoszę o zmianę organizacji ruchu w tym rejonie – w celu zminimalizowania niebezpiecznych sytuacji, do jakich od kliku dni dochodzi na ulicach Wrocławskiej, Mazowieckiej, Al. Kijowskiej, Park Młynówka Królewska, Kazimierza Wielkiego w związku z natężonym ruchem rowerowym.

Wnoszę o:

 1. wydzielenie śluz rowerowych na skrzyżowaniu Al. Kijowska x ul. Wrocławska w każdej relacji

 2. instalację na w/w skrzyżowaniu sygnalizacji świetlnej dedykowanej rowerzystom, która emitowac będzie sygnał zielony na kilka sekund PRZED rozpoczęciem emisji sygnału zielonego dla samochodów, by rowerzyści mogli bezpiecznie opuścić skrzyżowanie

 3. wydzielenie śluz rowerowych na skrzyżowaniu ul. Mazowiecka x Al. Kijowska na ulicy Mazowieckiej

 4. instalację sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu ul. Mazowiecka x Al. Kijowska wraz z sygnalizatorami dedykowanymi rowerzystom, które emitować będą sygnał zielony na kilka sekund PRZED rozpoczęciem emisji sygnału zielonego dla samochodów, by rowerzyści mogli bezpiecznie opuścić skrzyżowanie

 5. wydzielenie pasa do skrętu w lewo dla rowerzystów oraz wyznaczenie śluzy rowerowej, które umożliwią bezpieczny skręt z Al. Kijowskiej w lewo w Park Młynówka Królewska

 6. instalację sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu ul. Mazowiecka x ul. Racławicka wraz z sygnalizatorami dedykowanymi rowerzystom, które emitować będą sygnał zielony na kilka sekund PRZED rozpoczęciem emisji sygnału zielonego dla samochodów, by rowerzyści mogli bezpiecznie opuścić skrzyżowanie

 7. wydzielenie śluz rowerowych na skrzyżowaniu ul. Mazowiecka x ul. Racławicka, jako elementu podnoszącego bezpieczeństwo niechronionych użytkowników ruchu

 8. instalację sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu Park Młynówka Królewska x ul. Racławicka wraz z urządzeniami automatycznej detekcji rowerzystów

 9. instalację sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu Aleja Kijowska x ul. Kazimierza Wielkiego wraz z sygnalizatorami dedykowanymi rowerzystom, które emitować będą sygnał zielony na kilka sekund PRZED rozpoczęciem emisji sygnału zielonego dla samochodów, by rowerzyści mogli bezpiecznie opuścić skrzyżowanie

 10. wydzielenie śluz rowerowych na skrzyżowaniu Aleja Kijowska x ul. Kazimierza Wielkiego w każdym kierunku, jako elementu podnoszącego bezpieczeństwo niechronionych użytkowników ruchu

 11. pilny remont nawierzchni Al. Kijowskiej – w chwili obecnej stan drogi stwarza niebezpieczeństwo dla rowerzystów zobligowanych przepisami prawa do poruszania się możliwie blisko prawej krawędzi jezdni

 12. pilny remont nawierzchni ul. Wrocławskiej – w chwili obecnej stan drogi stwarza niebezpieczeństwo dla rowerzystów zobligowanych przepisami prawa do poruszania się możliwie blisko prawej krawędzi jezdni

alternatywnie wnoszę o:

 1. wydzielenie kontrapasa rowerowego w ciągu ul. Racławickiej – kierunek północ-południe na odcinku od ul. Mazowieckiej do ul. Kazimierza Wielkiego.

Uzasadnienie

Wprowadzona dnia 18 czerwca 2011 roku zmiana w organizacji ruchu w tym rejonie spowodowała wzmożony ruch rowerowy w rejonie ulic Wrocławskiej, Mazowieckiej, Al. Kijowskiej, Park Młynówka Królewska, Kazimierza Wielkiego. Stan niektórych z dróg (jak we wniosku) jest katastrofalny – zwłaszcza w pasie jednego metra od krańca drogi, w którym to pasie powinni poruszać się rowerzyści.

Ulica Racławicka jest alternatywą (a właściwie była) dla Alei Kijowskiej – zakorkowanej rano i popołudniu, z pofalowaną nawierzchnią wzdłuż której, jak ktoś ma jechać na rowerze, to zazwyczaj wybiera chodnik – nie dlatego, że chce a dlatego, że tam nie musi gdyż na jedni trudno utrzymać równowagę z uwagi na jej katastrofalny stan. Ulica Racławicka z dopuszczonym ruchem rowerowym “pod prąd” na pewno nie obniży bezpieczeństwa w tym rejonie, gdyż przez lata mieściły się tam zarówno samochody w dwóch kierunkach, jak i rowery. Ponadto ulica Racławicka, w przeciwieństwie do alternatywnej – Wrocławskiej, Al. Kijowskiej, czy Mazowieckiej była i może być nadal bezpieczną i najkrótszą trasą, by dostać się z Prądnika Białego, Azorów i Krowodrzy do:

 1. Uniwersytetu Pedagogicznego
 2. Wydziału Politechniki przy ul. Podchorążych
 3. Wydziałów AGH przy ul. Gramatyka
 4. Miasteczka Studenckiego AGH i dalej np na Salwator i Tyniec
 5. Akademików UJ przy ul. Piastowskiej
 6. Plant
 7. Rynku Głównego (przez Łobzowską)

Z poważaniem,
xxx


WZÓR 2 – dla osób, co lubią DDR

Kraków, dn. _______________ 2011 roku

Imię i nazwisko
adres e-mail
adres zameldowania

 

Zarząd Infrastruktury Komunalnej i Transportu w Krakowie
31-586 Kraków, ul. Centralna 53

WNIOSEK

dot.: zmiany organizacji ruchu w rejonie ulic Wrocławskiej, Mazowieckiej, Al. Kijowskiej, Park Młynówka Królewska, Kazimierza Wielkiego

Szanowni Państwo,

w związku z dokonaną dnia 18 VI 2011 roku zmianą organizacji ruchu na ulicy Racławickiej oraz faktem, że ulica ta jest ulicą jednokierunkową, na której nie dopuszczono do ruchu w kierunku północ-południe ruchu rowerowego wnoszę o zmianę organizacji ruchu w tym rejonie.
Ponadto mając na uwadze katastrofalny stan ulic Wrocławskiej, Mazowieckiej, Al. Kijowskiej, Park Młynówka Królewska, Kazimierza Wielkiego – zwłaszcza w pasie jednego metra od krańca drogi, w którym to pasie powinni poruszać się rowerzyści.

Wnoszę o:

 1. Pilną budowę drogi rowerowej wzdłuż ulicy Wrocławskiej wraz z infrastrukturą towarzyszącą – w tym przejazdami rowerowymi i dedykowaną sygnalizacją dla rowerów na każdym skrzyżowaniu oraz urządzeniami automatycznej detekcji rowerzystów

 2. Pilną budowę drogi rowerowej wzdłuż ulicy Mazowieckiej wraz z infrastrukturą towarzyszącą – w tym przejazdami rowerowymi i dedykowaną sygnalizacją dla rowerów na każdym skrzyżowaniu oraz urządzeniami automatycznej detekcji rowerzystów

 3. Pilną budowę drogi rowerowej wzdłuż ulicy Al. Kijowska wraz z infrastrukturą towarzyszącą – w tym przejazdami rowerowymi i dedykowaną sygnalizacją dla rowerów na każdym skrzyżowaniu oraz urządzeniami automatycznej detekcji rowerzystów

 4. Pilną budowę drogi rowerowej wzdłuż ulicy Kazimierza Wielkiego wraz z infrastrukturą towarzyszącą – w tym przejazdami rowerowymi i dedykowaną sygnalizacją dla rowerów na każdym skrzyżowaniu oraz urządzeniami automatycznej detekcji rowerzystów

alternatywnie wnoszę o:

 1. wydzielenie kontrapasa rowerowego w ciągu ul. Racławickiej – kierunek północ-południe na odcinku od ul. Mazowieckiej do ul. Kazimierza Wielkiego.

Dodatkowe informacje

Wprowadzona dnia 18 czerwca 2011 roku zmiana w organizacji ruchu w tym rejonie spowodowała wzmożony ruch rowerowy w rejonie ulic Wrocławskiej, Mazowieckiej, Al. Kijowskiej, Park Młynówka Królewska, Kazimierza Wielkiego. Stan niektórych z dróg (jak we wniosku) jest katastrofalny – zwłaszcza w pasie jednego metra od krańca drogi, w którym to pasie powinni poruszać się rowerzyści.

Ulica Racławicka jest alternatywą (a właściwie była) dla Alei Kijowskiej – zakorkowanej rano i popołudniu, z pofalowaną nawierzchnią wzdłuż której, jak ktoś ma jechać na rowerze, to zazwyczaj wybiera chodnik – nie dlatego, że chce a dlatego, że tam nie musi gdyż na jedni trudno utrzymać równowagę z uwagi na jej katastrofalny stan. Ulica Racławicka z dopuszczonym ruchem rowerowym “pod prąd” na pewno nie obniży bezpieczeństwa w tym rejonie, gdyż przez lata mieściły się tam zarówno samochody w dwóch kierunkach, jak i rowery. Ponadto ulica Racławicka, w przeciwieństwie do alternatywnej – Wrocławskiej, Al. Kijowskiej, czy Mazowieckiej była i może być nadal bezpieczną i najkrótszą trasą, by dostać się z Prądnika Białego, Azorów i Krowodrzy do:

 1. Uniwersytetu Pedagogicznego
 2. Wydziału Politechniki przy ul. Podchorążych
 3. Wydziałów AGH przy ul. Gramatyka
 4. Miasteczka Studenckiego AGH i dalej np na Salwator i Tyniec
 5. Akademików UJ przy ul. Piastowskiej
 6. Plant
 7. Rynku Głównego (przez Łobzowską)

Z poważaniem,
xxx


 

WZÓR 3 – dla osób, co lubią szybką jazdę samochodem i CPR (ciągi pieszo-rowerowe)

Kraków, dn. ___________ 2011 roku

Imię i nazwisko
adres e-mail
adres zameldowania

Zarząd Infrastruktury Komunalnej i Transportu w Krakowie
31-586 Kraków, ul. Centralna 53

WNIOSEK
dot.: zmiany organizacji ruchu w rejonie ulic Wrocławskiej, Mazowieckiej, Al. Kijowskiej, Park Młynówka Królewska, Kazimierza Wielkiego

 

Szanowni Państwo,

w związku z dokonaną dnia 18 VI 2011 roku zmianą organizacji ruchu na ulicy Racławickiej oraz faktem, że ulica ta jest ulicą jednokierunkową, na której nie dopuszczono do ruchu w kierunku północ-południe ruchu rowerowego wnoszę o zmianę organizacji ruchu w tym rejonie.
Ponadto mając na uwadze katastrofalny stan ulic Wrocławskiej, Mazowieckiej, Al. Kijowskiej, Park Młynówka Królewska, Kazimierza Wielkiego – zwłaszcza w pasie jednego metra od krańca drogi, w którym to pasie powinni poruszać się rowerzyści.

Wnoszę o:

 1. Podniesienie dopuszczalnej prędkości na ulicy Wrocławskiej do 70km/h

 2. Podniesienie dopuszczalnej prędkości na ulicy Mazowieckiej do 70km/h

 3. Podniesienie dopuszczalnej prędkości na ulicy Al. Kijowska do 70km/h

 4. Podniesienie dopuszczalnej prędkości na ulicy Kazimierza Wielkiego do 70km/h

 5. Poszerzenie chodnika wzdłuż ulicy Wrocławskiej do minimum 2 metrów i wyznaczenia na nim ciągu pieszo-rowerowego, tak by umożliwić rowerzystom bezpieczne i legalne poruszanie się w ciągu tej zrujnowanej ulicy chodnikiem

 6. Poszerzenie chodnika wzdłuż ulicy Mazowieckiej do minimum 2 metrów i wyznaczenia na nim ciągu pieszo-rowerowego, tak by umożliwić rowerzystom bezpieczne i legalne poruszanie się w ciągu tej zrujnowanej ulicy chodnikiem

 7. Poszerzenie chodnika wzdłuż ulicy Al. Kijowska do minimum 2 metrów i wyznaczenia na nim ciągu pieszo-rowerowego, tak by umożliwić rowerzystom bezpieczne i legalne poruszanie się w ciągu tej zrujnowanej ulicy chodnikiem

 8. Poszerzenie chodnika wzdłuż ulicy Kazimierza Wielkiegodo minimum 2 metrów i wyznaczenia na nim ciągu pieszo-rowerowego, tak by umożliwić rowerzystom bezpieczne i legalne poruszanie się w ciągu tej zrujnowanej ulicy chodnikiem

alternatywnie wnoszę o:

 1. wydzielenie kontrapasa rowerowego w ciągu ul. Racławickiej – kierunek północ-południe na odcinku od ul. Mazowieckiej do ul. Kazimierza Wielkiego.

Dodatkowe informacje
Wprowadzona dnia 18 czerwca 2011 roku zmiana w organizacji ruchu w tym rejonie spowodowała wzmożony ruch rowerowy w rejonie ulic Wrocławskiej, Mazowieckiej, Al. Kijowskiej, Park Młynówka Królewska, Kazimierza Wielkiego. Stan niektórych z dróg (jak we wniosku) jest katastrofalny – zwłaszcza w pasie jednego metra od krańca drogi, w którym to pasie powinni poruszać się rowerzyści.

Ulica Racławicka jest alternatywą (a właściwie była) dla Alei Kijowskiej – zakorkowanej rano i popołudniu, z pofalowaną nawierzchnią wzdłuż której, jak ktoś ma jechać na rowerze, to zazwyczaj wybiera chodnik – nie dlatego, że chce a dlatego, że tam nie musi gdyż na jedni trudno utrzymać równowagę z uwagi na jej katastrofalny stan. Ulica Racławicka z dopuszczonym ruchem rowerowym “pod prąd” na pewno nie obniży bezpieczeństwa w tym rejonie, gdyż przez lata mieściły się tam zarówno samochody w dwóch kierunkach, jak i rowery. Ponadto ulica Racławicka, w przeciwieństwie do alternatywnej – Wrocławskiej, Al. Kijowskiej, czy Mazowieckiej była i może być nadal bezpieczną i najkrótszą trasą, by dostać się z Prądnika Białego, Azorów i Krowodrzy do:

 1. Uniwersytetu Pedagogicznego
 2. Wydziału Politechniki przy ul. Podchorążych
 3. Wydziałów AGH przy ul. Gramatyka
 4. Miasteczka Studenckiego AGH i dalej np na Salwator i Tyniec
 5. Akademików UJ przy ul. Piastowskiej
 6. Plant
 7. Rynku Głównego (przez Łobzowską)

Z poważaniem,
xxx


 

Krakus od urodzenia. Absolwent VIII LO i archeologii UJ, pracuje w jednym z międzynarodowych koncernów chemicznych. Z zamiłowania dziennikarz społeczny. Zamieszkiwał w Nowej Hucie, na Klinach, Prądniku Czerwonym, a obecnie na Górce Narodowej. To ostatnie spowodowało, że sprzedał samochód i kupił rower. Nadal nie może się nadziwić, jak inny jest Kraków z perspektywy dwóch kółek. W wolnych chwilach spotyka się z rowerową bracią, a co zasłyszy, opisuje.

 • guttomek

  napiszcie jakie sa reakcje urzednikow- ciekawi mnie czy taka ‚masówka’ przynosi rezultaty

  • Jeżyk

   Rezultaty – panowie w granatowych uniformach i białych czapkach zaraz za skrzyżowaniem Racławickiej z Mazowiecką (w kierunku Kazimierza W.) Za jazdę pod prąd (jeżdzę na rowerze Racławicką w obie strony codziennie do pracy od czterech lat) otrzymałem upomnienie (groził mi jako posiadaczowi prawa jazdy mandat i 5 pkt. karnych).

   • Torpedo Piasty Przedniej

    Nie napisałeś, dlaczego jechałeś pod prąd, skoro prawo tam tego zabrania. Chętnie się dowiem.

   • gniewko_syn_ryba

    Prawo zabrania też (z drobnymi wyjątkami) jazdy rowerami po chodnikach, a jak jest w rzeczywistości… ?

   • Michał Młody

    No cóż, słusznie. W tym wypadku dupy dał ZIKiT i na dodatek leje z góry na dół na Twój mandat i całą resztę. Proponuję żebyś napisał do ZIKiT wniosek o kontrapas w tym miejscu albo skargę na wprowadzoną organizację ruchu. Inaczej się znimi nie da (chociaż i to nie gwarantuje, że cokolwiek zrobią).

    Póki co j adostałem na razie jedyną oficjalną odpowiedź w tej sprawie (i w ustawowym terminie za co, w krakowskiej urzędnicznej rzeczywistości należy się uznanie!) z Rady Dzielnicy V:

    W odpowiedzi na Pana wiadomość e-mail Zarząd Dzielnicy V Krowodrza uprzejmie informuje, iż zostało wystosowane pismo do Zarządu Infrastruktury Komunalnej i Transportu w sprawie wydzielenia kontrapasu dla rowerów na ul. Racławickiej w Krakowie.

    Ponadto, na najbliższej sesji Rady Dzielnicy V Krowodrza będzie również procedowana stosowna Uchwała w/w sprawie.

    Z poważaniem

    Piotr Klimowicz

    Przewodniczący Rady i Zarządu Dzielnicy V Krowodrza

    Dzisiaj rozmawiałem też z przewodniczącym komisji infrastruktury RMK w sprawie Racławickiej i jak dobrze pójdzie to jutro złoży interpelacje w tej sprawie, a jak pójdzie źle to dopiero pod koniec sierpnia na kolejnej sesji RMK.

 • Michał Młody

  Na razie jedyną reakcją było to, że na FB napisali, że „zastanowią się, czy dopuścić tam ruch pod prąd” NA ODCINKU DO MŁYNÓWKI KRÓLEWSKIEJ. A oficjalnie mają 14 dni na odpowiedź.

  Moim zdaniem im więcej osób wyśle wniosek tym lepiej. Nie musi być tak rozbudowany jak zaproponowane (ich celem jest uzmysłowienie, że lepiej zrobić porządny kontrapas prawie bezkosztowo niż pchać pieniądze i ruch rowerów w drogi o dużym natężeniu ruchu samochodowego).

  Może być krótko:

  wnoszę o wyznaczenie kontrapasa rowerowgo na jednokierunkowym odcinku ul. Racławickiej (i ewentualnie Nowowiejskiej)

 • wini

  sam wysłałem, ale zastanawiam się czy nie lepsze byłoby spełnienie postulatów z opcji 1 i 2 :D

 • JW_

  Dzwoniłem do RD5, dowiedziałem się tyle, iż RD chce, aby ruch rowerowy pod prąd był dopuszczony na całej długości ulicy Racławickiej:)

  Generalnie gościu przeprosił za to, co jest obecnie, stwierdził, iż również jeździ na rowerze i obecna organizacja jest bezsensowna;)

  • Michał Młody

   Rada Dzielnicy również została uraczona oficjalnym pismem w tej sprawie ode mnie – z pytaniami, czy konsultowali te zmiany a jeśli tak, to czemu nie pomyśleli o rowerzystach. Ale dobrze czytać, że są świadomi znaczenia tej ulicy dla ruchu rowerowego :-)

  • Małgorzata Krakowian

   > Generalnie gościu przeprosił za to, co jest obecnie, stwierdził, iż również jeździ > na rowerze i obecna organizacja jest bezsensowna;)

   Dobrze by bylo aby tez zwrocili sie oficjalnie do ZIKIT o kontrapas.
   @JW: Czy uzyskales moze taka deklaracje? Bo to ze my wiemy ze oni chca to nic nie da jesli nie bedzie wiedzial o tym ZIKIT

   ps: fajnie ze sie pofatygowales z tym telefonem

   • JW_

    Nie mam żadnej deklaracji, to już raczej w formie odpowiedzi na pismo via email.

    Ja rozmawiałem z przewodniczącym, stwierdził to, co napisałem:) Że jego zdaniem powinien być dopuszczony ruch pod prąd aż do Kazimierza Wlk., że obecna organizacja jest do kitu i że będzie uchwała RD w tej sprawie:)

   • Michał Młody

    Uchwała RD to już coś konkretnego. Dobrze, że jest świadomość sprawy, szkoda że dopiero po tym, jak się „mleko rozlało” ale może następnym razem ZIKiT zastanowi się dwa razy i skonsultuje z dzielnicą i org. społecznymi zanim wprowadzi jakieś zmiany.

   • JW_

    Obecna nagonka ma swoje plusy, bo może przy kolejne zmianie ktoś się faktycznie zastanowi. Oczywiście jeśli finalnie powróci ruch rowerowy w dwóch kierunkach na Racławickiej:)

 • JW_

  Jeszcze jedna sprawa:) Ważne, żeby ZIKIT nie zlał sprawy i żeby kontrapas był na CAŁEJ DŁUGOŚCI ulicy Racławickiej, aż do Kazimierza Wlk. A nie tylko do Młynówki Królewskiej.

 • OlaB

  Miło, że kontrapasy powstają…szkoda tylko, że gros osób nie umie z nich korzystać. Nagminną sytuacją np. na ulicy Kopernika są rowerzyści jadący pod prąd, kompletnie nie zdający sobie sprawy z zagrożenia, jakie stwarzają i mający pretensje gdy zwróci im się uwagę. Może jakaś akcja informacyjna/ulotkowa/whatever?

  • Adam Łaczek

   Mieliśmy już artykuł o tym na MMKraków i ibikekrakow – było też o tym na Omiń korki.
   Naprawdę staramy się w tej sprawie

   • OlaB

    Hm, musiałam przeoczyć. Niestety, obawiam się, że osoby które nie wiedzą że pod prąd kontrapasem się nie jedzie, z internetu chyba też nie umieją korzystać ;).

 • rbk

  A oto odpowiedź ZIKiT na „alternatywny” wniosek budowy DDR wzdłuż Mazowieckiej, Wrocławskiej, Al. Kijowskiej lub wyznaczeni kontrapasa w Racławickiej:

  W odpowiedzi na Pana mail dotyczący zmian w organizacji ruchu w rejonie ulic: Wrocławskiej, Mazowieckiej, Al. Kijowskiej, Kazimierza Wielkiego i Racławickiej Zarząd Infrastruktury Komunalnej i Transportu w Krakowie informuje, że wprowadzenie ruchu rowerowego pod prąd na ul. Racławickiej wiązać się będzie z koniecznością eliminacji części miejsc parkingowych na w/w ulicy, co jest sprzeczne z głównym postulatem dla wprowadzenia ruchu jednokierunkowego. Temat związany z ruchem rowerów na
  ul. Racławickiej zostanie poruszony na Zespole Do Spraw Szybkiego Reagowania, w którego skład wchodzą m.in. przedstawiciele Zarządu Infrastruktury Komunalnej i Transportu, Policji i Wojewódzkiej Rady Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego. Jednocześnie informujemy, że taka zmiana może zostać wprowadzona po dokonaniu szczegółowej analizy, a wprowadzany ruch rowerowy na ulicy jednokierunkowej musi być zgodny z Uchwała Nr XIII/143/11 Rady Miasta Krakowa z dnia 27 kwietnia 2011r.
  Dodatkowo informujemy, iż zgodnie z przyjętą Polityką Transportową Miasta Krakowa na lata 2007-2015 (Uchwała Nr XVIII/225/07 z dnia 4 lipca 2007r) eliminacja parkowania przyulicznego powinna być powiązane z budową parkingów wielopoziomowych (w tym podziemnych) w celu przywrócenia pierwotnej funkcji ulic i stworzenia lepszych warunków dla pieszych i komunikacji zbiorowej.
  Zgodnie z Uaktualnionym Studium Podstawowych Tras Rowerowych przebieg trasy rowerowej nr 12 planowany jest m. in. ul. Racławicką do ul. Młynówka Królewska
  a następnie Al. Kijowską do ul. Czarnowiejskiej. Projekt przebudowy Al. Kijowskiej wraz
  z budową dróg rowerowych uzyskał pozytywny audyt rowerowy.
  Jednak jej przebudowa jak i pozostałych ulic uzależniona jest od środków finansowych, które w chwili obecnej są w znacznym stopniu ograniczone.