Konferencja POLSKA W ROWEROWEJ EUROPIE

Konferencja POLSKA W ROWEROWEJ EUROPIE

W imieniu Parlamentarnej Grupy do spraw Rozwoju Komunikacji i Turystyki Rowerowej oraz Ogólnopolskiej Sieci Organizacji Rowerowych „Miasta dla Rowerów”, chcielibyśmy zaprosić Państwa na międzynarodową konferencję p.n.: „Polska w Rowerowej Europie. Optymalizacja udziału społecznego w polityce rozwoju ruchu rowerowego”, która odbędzie 28 czerwca br. w Sejmie RP.
Nasza konferencja adresowana jest do wszystkich, którym leży na sercu rozwój ruchu rowerowego w polskich miastach, a w szczególności do osób zaangażowanych na co dzień w tworzenie, realizację i wspieranie polityki rowerowej, zarówno na szczeblu lokalnym, jak i krajowym. Na konferencji będziecie mieli Państwo okazję zapoznać się z przykładami udanej współpracy władz państwowych i samorządowych z organizacjami społecznymi podczas tworzenia i realizacji polityki transportowej. Zaprezentowane zostaną przykłady dobrej praktyki z zagranicy: Francji i Republiki Federalnej Niemiec – krajów, gdzie w ostatnich latach zanotowano spory postęp w zakresie użycia roweru jako powszechnego środka transportu w miastach. Ponadto, prezentację wygłosi Prezes Europejskiej Federacji Cyklistów współpracującej z wieloma organizacjami rowerowymi na Starym Kontynencie. Podczas konferencji zaprezentowane zostaną także dotychczasowe efekty dialogu pomiędzy posłami Parlamentarnej Grupy Rowerowej, Ministerstwem Infrastruktury oraz organizacjami pozarządowymi sieci „Miasta dla Rowerów”. Proces ten może służyć jako modelowy przykład współpracy międzysektorowej w celu ulepszania przepisów prawnych.
Jesteśmy głęboko przekonani, iż konferencja organizowana przez nas może przyczynić się do wzrostu efektywności Państwa dotychczasowych działań i lepszego wykorzystania potencjału tkwiącego w ruchu rowerowym, a także pozarządowych organizacjach rowerowych.

RAMOWY PROGRAM KONFERENCJI „POLSKA W ROWEROWEJ EUROPIE”
Warszawa, 28.06.2011, 10:00 – 15:00 Sejm Rzeczypospolitej Polskiej sala konferencyjna w Nowym Domu Poselskim, ul. Senacka 2
► 10.00 – 10.20 – otwarcie konferencji

  • Pani Poseł na Sejm Ewa Wolak, Parlamentarna Grupa ds. Rozwoju Komunikacji i Turystyki Rowerowej
  • Minister Radosław Stępień, Ministerstwo Infrastruktury
  • Cezary Grochowski, ogólnopolska sieć organizacji rowerowych „Miasta dla Rowerów”, Stowarzyszenie „Wrocławska Inicjatywa Rowerowa”

► 10.20 – 11.10
Francuskie ustawodawstwo pro-rowerowe, funkcja „Pana Vélo” oraz zrzeszenia samorządów CVTC (club des villes et territoires cyclables – klub miast i terytoriów przyjaznych rowerom)Hubert Peigné, międzyresortowy koordynator rozwoju ruchu rowerowego, francuskie Ministerstwo Ekologii, Zrównoważonego Rozwoju, Transportu i Mieszkalnictwa (Coordonnateur interministériel pour le développement de l’usage du vélo, ministère de l’Écologie, du Développement durable, des Transports et du Logement)
► 11.10 – 12.00
Ruch rowerowy: tworzenie zdrowszych i bogatszych społeczeństwManfred Neun, prezes Europejskiej Federacji Cyklistów (European Cyclists’ Federation ecf.com)
► 12.00 – 12.30 – przerwa kawowa
► 12.30 – 13.10
Wspólnota miast, gmin i powiatów przyjaznych dla rowerów w Nadrenii Północnej-Westfalii i rola promocji we wspieraniu ruchu rowerowegoThomas Schuh, oficer rowerowy miasta Bünde, Wspólnota Miast, Gmin i Powiatów Przyjaznych dla Rowerów w Nadrenii Północnej-Westfalii (Arbeitsgemeinschaft fahrradfreundliche Städte, Gemeinden und Kreise in Nordrhein-Westfalen e.V.)
► 13.10 – 13.45
Udział społeczny w planowaniu przestrzennym oraz rozwoju systemu transportowego na poziomie krajowym i lokalnymOlivier Schneider, Francuska Federacja Użytkowników Rowerów (Fédération française des Usagers de la Bicyclette)
► 13.45 – 14.10
Nowelizacja polskiego prawa w zakresie ruchu rowerowego w kontekście standardów prawnych państw UE oraz Konwencji Wiedeńskiej o Ruchu Drogowym. Efekty dialogu społecznego. Doświadczenia Zespołu ds. Ścieżek Rowerowych w GDDKiAMarcin Hyła, Ogólnopolska Sieć Organizacji Rowerowych „Miasta dla Rowerów”, dr Tadeusz Kopta, Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad
► 14.10 -15.00
Debata podsumowująca o polityce rowerowej państwa, z udziałem prelegentów. Wprowadzenie: Marcin Hyła, Ogólnopolska Sieć Organizacji Rowerowych „Miasta dla Rowerów”. Prowadzi dr Tadeusz Kopta, Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad

  • Udział w konferencji jest bezpłatny. Ilość miejsc ograniczona. Decyduje kolejność zgłoszeń. Zgłoszenia prosimy kierować na adres: j.szymczak@eko.org.pl lub faksem na numer (71) 344 59 48 do dnia 26.06.2011 r.
  • Organizatorem konferencji jest Stowarzyszenie „Wrocławska Inicjatywa Rowerowa” (w imieniu Ogólnopolskiej Sieci Organizacji Rowerowych „Miasta dla Rowerów”)
  • Kontakt w sprawach organizacyjnych: r.lesisz@eko.org.pl, telefon: 609 97 66 76
    Kontakt dla mediów: c.grochowski@eko.org.pl, telefon: 691 94 64 26

Konferencja organizowana jest w ramach projektu „Rowerowa sieć społecznego nadzoru polityki transportowej w polskich miastach” współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Formularz zgłoszeniowy.

Od urodzenia w Krakowie. Absolwent Wydziału Inżynierii Elektrycznej i Komputerowej Politechniki Krakowskiej. Związany ze Stowarzyszeniem Kraków Miastem Rowerów, oraz Stowarzyszeniem Przestrzeń-Ludzie-Miasto. Pierwsza publikacja na ibikekrakow: 17 marca 2010. Zainteresowania: - rowerowe BRD (edukacja, walka z mitami, SEWiK), - ruch pod prąd (animator akcji "Rowerem legalnie pod prąd"), - przewóz dzieci, - edukacja ws zanieczyszczeń, - promocja: Kraków na skróty, Rower mój środek transportu, - przyczepki, rowery cargo, rowerem na zakupy, rower i handel, - rowery w liczbach, statystyki, - zrównoważony transport (budżet), - sprzeciw wobec promowania i obligatoryjności kasków, - zmiana przepisów dla nietrzeźwych rowerzystów, - polityka parkingowa (w tym płatne parkowanie, parkowanie i handel), - transport zbiorowy,