Automatyczna detekcja rowerzystów vs ZIKiT

Automatyczna detekcja rowerzystów vs ZIKiT

3 czerwca 2011 roku ZIKiT w przesłanej odpowiedzi na wniosek krakowskiego rowerzysty dotyczący automatycznej detekcji rowerów na przejazdach w naszym mieście napisał:

Zarząd Infrastruktury Komunalnej i Transportu w Krakowie dziękuję za przesłanie szeregu przykładów automatycznej detekcji dla rowerzystów. Informujemy, że jeszcze w czerwcu br. rozpoczną się testy pierwszych urządzeń (…). O rozpoczęciu testów w konkretnych lokalizacjach będziemy informować na stronie internetowej ZIKiT, tak aby rowerzyści mogli osobiście przetestować dane rozwiązanie.

Jednocześnie informujemy, że zakup większej liczby detektorów automatycznych dla rowerzystów na istniejące sygnalizacje świetlne będzie uzależniony zarówno od pozytywnych wyników ich testów jak i posiadanych środków finansowych. Ponadto, doświadczenia zdobyte podczas tych testów pozwolą na stosowanie konkretnych rozwiązań w przypadku kolejnych inwestycji drogowych przygotowywanych do realizacji w naszym mieście.

Z-ca Dyrektora ds. Dróg i Zarządzania Ruchem
Andrzej Olewicz

Dodać trzeba, że to druga odpowiedź w tej sprawie, a pierwsza sugerowała, że rozwiązania automatycznej detekcji nawet jeśli istnieją, to są zawodne. Wniosek do ZIKiT przesłany 19 kwietnia 2011 roku:

Zwracam się z uprzejmą prośbą o zainstalowanie urządzenia automatycznej detekcji rowerów przed przejazdem rowerowym na skrzyżowaniu park Młynówka Królewska – Aleja Kijowska. W chwili obecnej zainstalowane są tam przyciski, których użycie wymusza zatrzymanie się rowerzysty nawet gdy brak jest samochodów w ciągu Alei Kijowskiej. W obecnej sytuacji konieczne jest zatrzymanie roweru, przyciśnięciu przycisku, odczekanie kilkudziesięciu sekund i dopiero po tym czasie światło dla rowerzystów zmienia się na zielone.

16 maja 2011 nadeszła odpowiedź:

Dotyczy: detektorów dla rowerów na przejściu dla pieszych z przejazdem dla rowerzystów przez al. Kijowski

W odpowiedzi na pismo z dnia 19.04.2011 r. Zarząd infrastruktury Komunalnej i Transportu informuje, że obecnie trwają poszukiwania takiego systemu automatycznej detekcji rowerów, który będzie działał ze skutecznością pętli indukcyjnej dla pojazdów. Dotychczas przetestowane rozwiązania, oparte o videodetekcję , takiej skuteczności nic zapewniały. W związku z tym tut. Zarząd nie planuje stosować rozwiązań automatycznej detekcji dla rowerzystów opartych o videodetekcję jako rozwiązania docelowego.

Obecnie planowane jesl testowanie urządzeń opartych o rozwiązania radarowe lub podczerwień. Jeżeli urządzenia przejdą testy pozytywnie, będą systematycznie montowane w miejscach, gdzie występuję konieczność wzbudznia światła na przejazdach rowerowych. Pragniemy podkreślić, że ogólną zasadą stało się otwieranie równoległych przejazdów rowerowych do głównych kierunków ruchu na skrzyżowaniach w każdym cyklu programu sygnalizacyjnego. W pozostałych przypadkach, przejazdy rowerowe otwierane są wówczas, jeżeli ich działanie w sposób istotny nie wydłuży programu sygnalizacyjnego. W pozostałych lokalizacjach, takich jak przejazd rowerowy przez al. Kijowską w okolicy Młynówki Królewskiej, gdzie zainstalowana jest sygnalizacja wzbudzana, montowane będą detektory automatyczne. Nie jest wykluczone, że ww. lokalizacja będzie jednym z miejsc, gdzie testowane będą nowe rozwiązania. Należy jednak podkreślić, że nawet po instalacji urządzeń detekcji automatycznej, przyciski nic będą usuwane do momentu potwierdzenia niezawodności nowych rozwiązań.

Jeżeli zna Pan inne rozwiązania automatycznej detekcji dla rowerzystów, stosowane w którymś z polskich lub europejskich miast, to chętnie przetestujemy je na drogach rowerowych w Krakowie.

Rozpoznanie możliwości technicznych i know how to jakby nie było domena inżynierów w ZIKiT ale skoro poprosili o pomoc to trzeba pomóc! Złośliwy powiedziałby, że widocznie w Zarządzie Internet nie działa, a już na pewno zablokowane mają Google, ale nasz dociekliwy rowerzysta tylko trochę się podirytował i przesłał obszerne wyjaśnienia wraz ze wskazaniem na konkretne technologie i gotowe do montażu produkty:

dot. automatycznej detekcji rowerów na przejeździe rowerowym przez Aleję Kijowską w ciągu DDR Młynówka Królewska

W odpowiedzi na Państwa pismo z informacją, iż wykluczacie detekcję opartą o wideodetektory wnoszę o zastosowanie jednego z następujących mechanizmów detekcji w przedmiotowej lokalizacji – w kolejności od najbardziej pożądanego rozwiązania:

 • Urządzenia wykorzystujące mikrofale lub
 • Urządzenia wykorzystujące magnetometry lub
 • Urządzenia wykorzystujące podczerwień lub
 • Pętla indukcyjna

Pytają Państwo, czy znam rozwiązania z innych miast. Oto konkretne propozycje wraz ze wskazaniem miast, w których są stosowane – tam, gdzie ustalenie było możliwe:

Mikrofale
przykładowe urządzenie: APKO, Mikrofalowy detektor ruchu MFDR-4 http://www.apko.com.pl/pdf/mfdr4dtr.pdf

Podczerwień
Detektory stosowane były na przykład w Sopocie w 2008 roku.

Detektory magnetyczne
np Warszawa –  Zarząd Dróg Miejskich informuje, że stosowane są już w Warszawie alternatywne sposoby detekcji rowerzystów. Na skrzyżowaniu ul. Marymoncka – Żeromskiego zainstalowano detektory magnetyczne.

stosowane także np w miastach: Sydney (Australia), Amsterdam (Holandia)
Przykładowe urządzenie gotowe do instalacji: Ezyloops Bicycle Switch Pads
charakteryzujące się 5mm grubością, ultra wytrzymałością, wysokim stopniem detekcji i niezależności od warunków atmosferycznych
Strona z modelem referencyjnym:
http://www.ezyloops.com/usa/products/products/page6.html

Pętla indukcyjna
np Portland w stanie Oregon, Los Angeles – USA – Pętle indukcyjne – przy dobrym montażu odpowiedniej konstrukcji pętli i odpowiednim oznaczeniu (jak na znaku obok  ”Aby włączyć zielone światło stań na -oo-”), gdzie należy zatrzymać rower; ta technologia dobrze znana i stosowana przecież w Krakowie wymaga dopracowania przez waszych specjalistów lub podwykonawców pod kątem rozpoznawania rowerów. Myślę, że bez użycia roweru przy instalacji i strojeniu pętli dalsze testy również mogą zakończyć się niepowodzeniem. W przypadku gdyby konieczny był rower do testów, a Wasza Instytucja nie dysponuje żadnym proszę o informację – postaram się udostępnić jakiś jednoślad.

Podaję przykładową stronę internetową, na której można znaleźć informacje o wykorzystaniu pętli indukcyjnych w mieście Portland:
http://www.portlandonline.com/shared/cfm/image.cfm?id=145110
oraz w Los Angeles:
http://ladotbikeblog.wordpress.com/2010/11/10/anatomy-of-a-bicycle-friendly-street-loop-detectors/

Dysponując powyższymi informacjami ufam, że uda się Państwu w najbliższych miesiącach letnich – przed nastaniem zimy, zainstalować odpowiednie urządzenia i przeprowadzić testy, by w roku 2012 zainstalować odpowiednie urządzenia na wszystkich przejazdach rowerowych w Krakowie zadośćuczyniając tym samym odpowiednim rozporządzeniom ministerialnym.

Uprzejmie proszę o informację zwrotną kiedy przystąpią Państwo do testów na przedmiotowym przejeździe rowerowym.

I tu doszliśmy do informacji, od której zaczyna się ten wpis. Niestety przedstawiciel Zarządu nie napisał, czy przy montażu urządzeń i testach poprawności jego wykonania użyte zostaną rowery. Jeśli tak, to jest szansa, że w końcu temat zostanie odczarowany. W każdym razie będziemy pilnie śledzić postępy urzędników w kwestii zgłębiania tajników automatycznej detekcji rowerów i chętnie przetestujemy zainstalowane urządzenia. Jeśli tylko się pojawią.


Przypomnijmy, że z Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegółowych warunków technicznych dla znaków i sygnałów drogowych oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i warunków ich umieszczania na drogach jasno wynika, że detekcja za pomocą przycisków może być stosowana tylko w przypadku pieszych, zaś zgodnie z art. 2 ust. 47 Prawa o Ruchu Drogowym rower jest pojazdem. Czas na dostosowanie infrastruktury do przyjętego w 2003 roku przepisu minął 31 grudnia 2008 roku. W związku z powyższym do zarządcy drogi należy kierować wnioski lub skargi dot. usunięcia uchybień w organizacji ruchu. Poniżej przykładowy wniosek o montaż automatycznego detektora rowerów – wystarczy wpisać lokalizację, podpisać i wysłać np przez ePUAP . Zachęcam do przesyłania wniosków z konkretnymi lokalizacjami do ZIKiT.


Kraków, dn. ______________

Imię i nazwisko
adres zamieszkania
adres@email

Zarząd Infrastruktury Komunalnej i Transportu w Krakowie
31-586 Kraków, ul. Centralna 53

dot. automatycznej detekcji rowerów na przejeździe rowerowym przez ______________________________________________________

Szanowni Państwo,

wnoszę o zainstalowanie urządzenia automatycznej detekcji rowerów przed przejazdem rowerowym na skrzyżowaniu _____________________________________________________________

W chwili obecnej zainstalowane są tam przyciski, których użycie wymusza zatrzymanie się rowerzysty, wzbudzenie sygnalizacji zainstalowanym urządzeniem i odczekanie aż do kolejnego cyklu świateł, w którym to sygnał wzbudzenia zostanie uwzględniony i wyemitowane zostanie światło zielone dla rowerzysty. Takie rozwiązania stanowią jaskrawy przykład dyskryminacji pełnoprawnych uczestników ruchu, jakimi są rowerzyści!

UZASADNIENIE
Zastosowane w przedmiotowym miejscu rozwiązania techniczne stanowią naruszenie zapisów Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegółowych warunków technicznych dla znaków i sygnałów drogowych oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i warunków ich umieszczania na drogach. Z rozporządzenia wynika, że detekcja za pomocą przycisków może być stosowana tylko w przypadku pieszych, zaś zgodnie z art. 2 ust. 47 Prawa o Ruchu Drogowym rower jest pojazdem. Czas na dostosowanie infrastruktury do przyjętego w 2003 roku przepisu minął 31 grudnia 2008 roku.

INFORMACJE DODATKOWE
Działając w świetle Art. 39-1 Kodeksu Postępowania Administracyjnego proszę o udzielenie odpowiedzi na ten wniosek drogą elektroniczną.

Z poważaniem,
__________________________


Krakus od urodzenia. Absolwent VIII LO i archeologii UJ, pracuje w jednym z międzynarodowych koncernów chemicznych. Z zamiłowania dziennikarz społeczny. Zamieszkiwał w Nowej Hucie, na Klinach, Prądniku Czerwonym, a obecnie na Górce Narodowej. To ostatnie spowodowało, że sprzedał samochód i kupił rower. Nadal nie może się nadziwić, jak inny jest Kraków z perspektywy dwóch kółek. W wolnych chwilach spotyka się z rowerową bracią, a co zasłyszy, opisuje.

 • rbk

  Bez sensu są też przyciski przy przejazdach, gdy przejazd jest równolegle do ulicy – dla samochodów zielone zapala się automatycznie, a dla rowerów – jeśli się nie przyciśnie przycisku – nadal czerwone?! Rowery od razu powinny dostawać zielone bez jakichś dodatkowych urządzeń.

 • Małgorzata Krakowian/qki

  Akurat na skrzyzowaniu Mlynowki i Aleji bardzo szybko zmienia sie swiatlo po wcisnieciu przycisku wiec nie jest to wielkie utrudnienie. Gorzej jest na wiekszych skrzyzowaniach (np Opolska na wysokosci parku Krowoderskiego), gdzie trzeba wpierw przepuscic wszystkie jasnie wielmozne samochody, a najlepiej to dwie zmiany swiatel, aby zaden z kierowcow nie czekal przypadkiem za dlugo w sardykowej puszce.

  • rbk

   A co Ty na północy Krakowa rowerem jeździsz?! Przecież tam SIĘ NIE DA! ;-)

 • guttomek

  w Bialymstoku zamontowali w tym roku wideodetekcje na paru skrzyzowaniach- działa. jeszcze nie przetestowalem wszystkich miejsc w roznych konfiguracjach ale pierwsze wrazenie jest dobre.

  • rbk

   A dasz radę podać jakieś konkretne lokalizacje? A może zdjęcia, z chęcią prześlę naszemu krakowskiemu zarządcy dróg, że jednak DA SIĘ.

 • guttomek

  Skrzyżowanie Kopernika/Mazowiecka, Wiejska/Zachodnia, Wiejska/Kręta.
  to fotka jeszcze z czasow budowy:
  http://www.bialystok.pl/google/wideodetwiejska.jpg
  Jak deszcz mnie nie zatrzyma to dzis jade testowac te detektory.

  • guttomek

   urządzenia działają dobrze, wykrywają mnie w odległości 20~30 metrów; kilka jest jeszcze źle ustawionych, jedna sygnalizacja niezsynchronizowana, brakuje paru kamer i są trudności z identyfikacją struktury kierunkowej gdy DDR sie krzyżują przed przejazdem ale generalnie jak na pierwszą realizacje to na plus

   • rbk

    Dzięki za dokładne info :)

 • Ruczaj

  mam nadzieje ze przy budowanie tramwaju na Ruczaj cos bedzie.

  • rbk

   Z pewnością. Zapytaj ZIKiT – myślę, że wytworzą artykuł o tym na stronie głównej (jak o biurze strefy) i udowodnią Ci, że jesteś w błędzie. Zarówno oczekiwania są błędne, jak i samo wyobrażenie, że możesz czegoś oczekiwać od urzędu.

 • rbk

  Pytania do ZIKiTu drogą oficjalną, elektronicznie można zadawać stąd:
  http://epuap.gov.pl/wps/portal/E2_OpisUslugi/nazwaOpisu=Skargi%2C+wnioski%2C+zapytania+do+urzedu&idPodmiotu=ZIKiT
  lub tradycyjnie pocztą lub na dziennik podawczy (tylko przebij się pracujący człowieku na Centralną w godzinach ich pracy).

  Pytajcie, i żądajcie wyjaśnienień ale nie przez FB! Na Facebooku siedzi ktoś z biura prasowego i jego zadaniem jest gaszenie pożarów przy jednoczesnym założeniu, że mają wzbudzać poczucie obywatela, że ZIKiT coś ZROBI, POMYŚLI, SPRAWDZI, POPRAWI. Nic nie zrobią, nic nie pomyślą, nic nie sprawdzą, nic nie poprawią, bo FB nie jest od tego. Jedyna możliwość to złożenie oficjalnego wniosku lub skargi. Jak im tego się oficjalnie nie wyśle to nie oczekujcie, że coś się zmieni na lepsze. Taka jest smutna prawda :(

 • Pingback: Koniec przycisków dla rowerzystów? ZIKiT testuje nowatorskie rozwiązanie | I bike Kraków :: Kraków, rower i ja()