Seminarium „Rowerowe Miasto” – relacja

O współpracy pomiędzy samorządem a stroną społeczną dyskutowali wczoraj, 27 kwietnia, uczestnicy seminarium „Rowerowe Miasto”. Do Krakowa przyjechali przedstawiciele Wrocławia, Warszawy oraz Łodzi. Były wśród nich zarówno osoby pracujące w urzędach miejskich jak i działacze organizacji rowerowych.

Seminarium otworzył poseł Łukasz Gibała – jeden z założycieli Parlamentarnej Grupy Rowerowej, która objęła patronat nad spotkaniem. W swojej wypowiedzi poseł skoncentrwał się na niedawno uchwalonych zmianach w Prawie O Ruchu Drogowym. Temu zagadnieniu poświęcona była też pierwsza prezentacja Marcina Hyły. Szczegółom nowelizacji przysłuchiwali się z uwagą między innymi przedstawiciele małopolskiej Policji. W dalszej części seminarium uczestnicy mogli zapoznać się z różnymi formami wspólpracy rowerzystów z samorządami.

Szczególne zainteresowanie wzbudziła prezenatcja Daniela Chojnackiego – pełniącego funkcję „oficera rowerowego” we Wrocławiu. Informcja o szeroko zakrojonej akcji likwidowania krawężników przy wrocławskich drogach rowerowych wywołała euforię na sali. Wierzymy, iż obecni na sali przedstawiciele krakowskiego ZIKiT-u podzielają nasz entuzjazm dla tego rozwiązania. Oby wrocławski przykład zaowocował rychłą zmianą podejścia do kwestii rzekomo koniecznych na drogach rowerowych krawężników.

Nawiązaniem do często ostatnimi czasy poruszanej tematyki rowerowych kasków była bardzo interesująca prezentacja Marka Utkina z warszawskiego Biura Drogownictwa. W wystąpieniu omówiono najczęstsze skutki wypadków w Polsce. Przedstawione wyniki badań wskazują, że w większości przypadków rowerowy kask nie chroni w żaden sposób przed obrażeniami, a niekiedy wręcz zwiększa zagrożenie.

W pozostałych prezentacjach Marcin Hyła przedstawił historię rowerowych konsultacji społecznych w Polsce, Cezary Grochowski opowiedział o stowarzyszeniu Miasta dla Rowerów, a Hubert Barański przedstwił działalność łódzkiej Fundacji Fenomen.

Seminarium zakończyła prezentacja społecznego raportu na temat polityki i infrastruktury rowerowej Krakowa. Jarosław Prasoł przedstwił mocne i słabe strony naszego miasta podkreślając podstawową barierę rozwoju rowerowego Krakowa – brak śmiałości w działaniu oraz zbyt małe środki przeznaczane na realizację polityki rowerowej. Niestety transport rowerowy w Krakowie wciąż traktowany jest niezbyt poważnie przez władze miejskie.

Prezentacje z konferencji:

Marcin Hyła – Nowe Prawo o Ruchu Drogowym – uspołecznione jak nigdy!

Cezary Grochowski – Razem dla wspólnego celu – funkcjonowanie Ogólnopolskiej Sieci „Miasta dla Rowerów”

Daniel Chojnacki – Funkcja oficera rowerowego w praktyce

Marcin Hyła – Historia konsultacji społecznych w ruchu rowerowym w Polsce

Hubert Barański – Jak ściągamy Łódź z mielizny?

Marek Utkin – Udział społeczny w procesie tworzenia infrastruktury rowerowej w Warszawie

Marek Utkin – Urazy użytkowników środków transportu w wypadkach komunikacyjnych i ich skutki zdrowotne

Jarosław Prasoł – Wnioski ze społecznego raportu na temat infrastruktury i polityki rowerowej Krakowa